Malas adalah pangkal dari segala penderitaan. Malas ibadah, malas belajar, malas berikhtiar itu adalah pangkal penyakit, pangkal kebodohan, pangkal kemiskinan, pangkal kemunduran, pangkal minder, pangkal kekalahan, dan pangkal kehinaan. Alloh