Berikut Kumpulan Surat Pendek Untuk Bacaan Shalat Wajib, Simak!

Posted on

surat pendek bacaan shalat

Shalat 5 waktu adalah salah satu ibadah yang wajib kita lakukan setiap hari, tentunya ibadah tersebut wajib bagi umat Islam yang sudah akil baligh. Meski begitu, sedari kecil kita sudah diajarkan bagaimana bacaan shalat. Hal tersebut dilakukan agar ketika sudah waktunya menjalankan shalat wajib, kita sudah siap melakukannya.

Tentu saja diantara bacaan shalat kita harus membacakan surat-surat yang ada di Al-Quran, tidak perlu khawatir sebab kita boleh membacakan surat-surat yang pendek sekalipun. Maka dari itu, kali ini kami akan memberikan informasi seputar kumpulan surat pendek untuk bacaan shalat wajib. Penasaran seperti apa? Simak ulasannya sebagai berikut.

  1. An-Nashr

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Idzaajaa anashrullaahi wal fath

Wara aitannasa yadkhuluuna fii diinillaahi afwaajaa

Fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwabaa

Artinya:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih; Maha Penyayang

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan

Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk kedalam agama Allah

Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu dan minta ampunanlah kepada-Nya. Sesungguhnya Dia Zat Yang Maha Penerima Taubat.

  1. Al-Lahab

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Tabbat yadaa abii lahabiw watabb

Maa aghnaa ‘anhu maaluhu wamaa kasab

Sayaslaa naaran dzaata lahab

Wamra atuhu hammalatal hathab

Fii jiidihaa hablum mim masad

Artinya:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih; Maha Penyayang

Binasalah Kedua tangan Abu Lahab dan dia akan benar-benar binasa

Tiada gunanya untuk dirinya hartanya dan apa-apa yang telah dia usahakan

Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka)

Dan juga istrinya sang pembawa kayu bakar

Pada lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal.

  1. Al-Ikhlas

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Qul huwallaahu ahad

Allaahush shamad

Lam yalid walam yuulad

Wa lam yakul lahuu kufuwan ahad

Artinya:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih; Maha Penyayang

Ucapkanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa”

Allah tempat memohon segala sesuatu

Tiada beranak dan tidak pula diperanakkan

Dan tiada satu pun yang bisa menyamainya.

  1. Al-Falaq

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Qul a’uudzu birabbil falaq

Min syarri maa khalaq

Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab

Wa min syarrin naffaa syaatifil ‘uqad

Wa min syarri haasidin idzaa hasad

Artinya:

Katakanlah, saya berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar)

Dari kejahatan makhluk yang telah Dia ciptakan

Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap

Dan dari kejahatan (wanita-wanita) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya)

Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

  1. An-Naas

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Qul a’uudzu birabbin naas

Malikin naas

Ilaahin naas

Min syarril waswaasil khannaas

Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas

Minnal jinnati wan naas

Artinya:

Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia”

Rajanya manusia

Tuhannya (sesembahan) manusia

Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi

Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia

Dari (golongan) jin dan manusia.

  1. Al-Humazah

Wailul likulli humazatil lumazah

Alladzii jama’a maalaw wa’addadah

Yahsabu anna maalahuu akhladah

Kallaa layumbadzanna fil huthamah

Wamaa adraaka mal huthamah

Naarullaahil muuqadah

Allatii that-thali’u ‘alal af-idah

Innaha ‘alaihim mu’shadah

Fii ‘amadim mumaddadah

Artinya :

Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela,

Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya

Dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.

Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Huthamah.

Dan tahukah kamu apakah (neraka) Huthamah itu?

(Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan,

Yang (membakar) sampai ke hati.

Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka,

(sedang mereka itu) Diikat pada tiang-tiang yang panjang.

Nah itulah informasi yang dapat kami sampaikan seputar kumpulan surat pendek untuk bacaan shalat wajib. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat dan menambah wawasan, terimakasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.