ย.61 ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และบัณฑิตสามารถดูรายละเอียดการประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก web kku.ac.th …