Belajar ialah salah satu langkah untuk menuntut ilmu yang tiada pernah berakhir, mulai dari level kecil hingga seterusnya. Pada fokus ini pun, kuliah menjadi salah satu pendidikan yang berjenjang lebih